Month: December 2016

Hieronymus Bosch

เฮียโรนีมัส บอสช์  (Hieronymus Bosch) บอสช์ เกิดราวปี 1450  ชื่อแรกเกิดของเขาคือ เจโรมีมัส (Jheronimus Anthonissen van Aken) ซึ่งเจโรนีมัส มาจากชื่อเมือง s-Hertogenbosch เมืองที่เขาเกิด  ซึ่งเมืองนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่า Den Bosch หมายถึง ป่า (the forest) เจโรนีมัส นั้นเป็นเมืองหนึ่งของเบรแบนต์ (Duchy of Brabant, Burgundian Netherlands) ทางตอนใต้ของเนเธอแลนด์ในปัจจุบัน ปู่ของบอสช์ ชื่อ แจน (Jan van Aken) เสียชีวิตในปี 1454 เป็นศิลปินวาดภาพด้วยเช่นกัน  พ่อของบอสช์ชื่อแอนโตนิอัส (Anthonius van Aken) เสียชีวิตในปี 1478 เป็นที่ปรึกษาด้านศิลปะให้กับกลุ่มภารดรภาพเอาร์เลดี้ (Brotherhood of Our Lady) เป็นกลุ่มทางศาสนาที่โปรโมทพระแม่มารี 1463 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเจโรนีมัส …

I care not for a man’s religion whose dog and cat are not the better for it. ผมไม่สนใจศาสนาของมนุษย์ซึ่งหมากับแมวไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมัน Abraham Lincoln

Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay. แด่คนที่คุณรัก จงมอบปีกเพื่อโบยบิน, รากเง้าเพื่อกลับมาและเหตุผลเพื่อไม่จากไป Dalai Lama

Falling down is how we grow Staying down is how we die ความล้มเหลวคือวิถีที่เราจะเติบโต อยู่กับความล้มเหลวคือวิถีที่เราจะตาย Brian Vaszily

Be a loner. That gives you time to wonder, to search for the truth. Have holy curiosity. Make your life worth living.” อยู่ลำพัง ให้เวลากับตัวเองกับความไคร่รู้, ตามหาความจริง, มีความยากรู้อยากเห็นที่จริงจัง ทำชีวิตให้มีค่าที่มีชีวิต Albert Einstein

At sunrise everything is luminous but not clear. It is those we live with and love and should know who elude us. You can love completely without complete understanding. ตอนพระอาทิตย์ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเรืองแสงแต่ก็ไม่ชัดเจน กับคนที่เราอยู่ด้วย, กับคนรัก เราควรรู้ว่าใครที่จะทำให้เราเจ็บ คุณสามารถรักได้อย่างสัมบูรณ์โดยที่ไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ Norman Maclean, A River Runs Through It

The secret to living well and longer is: eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. ความลับของการมีชีวิตที่ดีและมีอายุยืนยาว คือ : กินแค่ครึ่ง, เดินสองเท่า, หัวเราะสามเท่า, และรักโดยไม่ต้องวัด Tibetan Proverb

One of the greatest tragedies in life is to lose your own sense of self and accept the version of you that is expected by everyone else. โศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนๆ หนึ่งคือการสูญเสียความรู้สึกเป็นตัวเองของตนเองไปและยอมรับอีกเวอร์ชั้นหนึ่งของตัวเองที่ถูกคาดหวังโดยผู้อื่น K.L. Toth

The real drive to understand the self, though, comes not from the need to develop treatments, but from a more deep-seated urge that we all share: the desire to understand ourselves. Once self-awareness emerged through evolution, it was inevitable that an organism would ask, ― Who am I? Across vast stretches of inhospitable space and …

Antonio Damasio

แอนโตนิโอ ดามาซิโอ (Antonio Rosa Damasio) somatic marker hypothesis  ดามาซิโอ เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1944 ที่กรุงลิสบอน, ประเทศโปตุเกส 1974 จบปริญญาเอกด้านการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยลิสบอน (University of Lisbon) ระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้มีโอกาศไปทำงานที่สถาบันอฟาเซีย (Aphasia Research Center) ในบอสตัน สหรัฐฯ โดยได้ทำงานร่วมกับ ดร.นอร์แมน (Norman Geschwind) ที่กำลังทำวิจัยระบบประสาทเกี่ยวกับพฤติกรรม กลับมาทำงานที่แผนกระบบประสาท โรงพยาบาลซานต้า มาเรีย (Hospital de Santa Maria) 1987 รับตำแหน่งคณะบดีของคณะศัลยประสาท มหาวิทยาลัยไอโอว่า (University of Iowa) 1990 ตั้งสมมุติฐานเรื่อง Somatic marker hypothesis สันนิษฐานว่า ร่างกายมีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจ (decision) ดร.ดามาซิโอ เห็นว่า …