Biography

Chris Lattner

คริส แลตต์เนอร์ (Chris Lattner) ผู้พัฒนา LLVM,  Clang, Swift คริส เกิดในปี 1978 ในสหรัฐฯ  1996 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ (University of Portland) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2000 ต่อปริญญาโท-เอก ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยด์ (University of Illinois Urbana Champaign) ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งระหว่างเรียนอยู่ที่นีเขาเริ่มออกแบบและพัฒนา LLVM (Low Level Virtual Machine, www.llvm.org) เป็นออพติไมเซอร์คอมไพเลอร์ (optimizing compilers) เพื่อช่วยให้การคอมไพล์โปรแกรมออกมาได้รวดเร็วและได้แอพลิเคชั่นที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้น คริสสร้างเว็บไซด์ส่วนตัวชื่อ nondot.org ขึ้นมา 2004 ช่วงปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาได้มาฝีกงานกับ Microsoft  ซึ่งระหว่างนี้เขาได้ทดลองพัฒนา LLVM ที่สามารถทำงานบน .NET ของไมโครซอฟต์ 2005 จบปริญญาเอก จาก ม. อิลลินอยด์ และได้เข้าทำงานกับ …

Gleb Lozino-Lozinskiy

เกล็บ เยฟกีนิเยวิช โลซีนา-โลซินสกี้ (Глеб Увгеньевич Лозино-Лозинский) หัวหน้าทีมออกแบบ Buran  เกล็บ เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 1909 ในเคียฟ, ยูเครน, จักรวรรดิรัสเซีย  ต่อมาครอบครัวของเขาได้ย้ายมาอยู่ในครีเมนชุก (Kremenchuk) เป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสตร์ในรัสเซีย และเกล็บได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคครีเมนชุก (Kremenchuk technical school)  โดยเรียนเอกทางด้านช่างก่อสร้าง 1926 เข้าศึกษาที่ที่สถาบันคาร์คอฟ (Kharkov Mechnaical and Machine-building Institute) ด้านวิศวกรรม เครื่องจักรไอน้ำ  1930 จบการศึกษา และได้เริ่มทำงานในโรงงานผลิตไฟฟ้าคาร์คอฟ (Kharkov turbogenerator plant) 1932 ย้ายมาทำงานที่สถาบันการบินคาร์คอฟ (Kharkov aviation Institute) ซึ่งเขาได้ร่วมในโครงการพัฒนาใบพัดสำหรับเครื่องบิน 1939 ย้ายมาอยู่ในเลนินกราด 1941 กลับมาทำงานอยู่ในเมืองเคียฟ แต่ว่าเมื่อสงครามโลก เริ่มต้นขึ้นเขาก็อพยพไปอยู่ในคุยบิเชฟ (Kuybishev)  1942 ย้ายมาอยู่ที่มอสโคว์ และร่วมในทีมออกแบบเครื่องบิน …

Jacques Derrida

แฌ็ค เดอร์ริด้า (Jacques Derrida)  Deconstruction แฌ็ค เกิดวันที่ 15 กรกฏาคม 1930 ในเอล แบร์, อัลจีเรีย (El Biar, Algeria) ขณะนั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ครอบครัวของเขาเชื้อสายยิว (Sephardic Jew) พ่อของเขาชื่ออารอน (Haim Aaron Prosper Charles Derrida) และแม่ชื่อซัลตาน่า (Georgette Sultana Esther Safar) แฌ็คเป็นลูกคนที่สามในพี่น้องห้าคน  1942 เขาเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนครั้งแรก แต่ว่าเรียนได้ไม่นานก็ถูกไล่ออก เนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสในอัลจีเรียมีนโยบายที่ต่อต้านยิว ทำให้เขาต้องย้ายโรงเรียนไปเรียนที่แห่งใหม่ที่เป็นโรงเรียนเฉพาะของยิว 1949 เดินทางมาฝรั่งเศสและเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมหลุยส์ เลอ แกรนด์ (Lycée Louis-le-Grand) 1952 เข้าเรียนที่ ENS (École Normale Supérieure) ซึ่งเป็นการสอบเข้าเรียนที่นี่ครั้งที่ 2 หลังจากเขาสอบพลาดในครั้งแรก 1956 จบปริญญาโททางด้านปรัชญา  1957 …